اندیشه

معرفی شهر جدید اندیشه کرج موقعیت وسعت، جمیعت، شرایط اقلیمی و آب و هوایی : شهر اندیشه در ۳۰ کیلومتری تهران، ۳ کیلومتری شمال غربی شهریار و ۷ کیلومتری جنوب شرقی کرج واقع است و به لحاظ دسترسی مناسب به شبکه های ارتباطی منطقه از جایگاه ویژه ای برخوردار میباشد،.شهر جدید اندیشه با وسعت ۱۴۹۵ […]

هشتگرد

ﺷﮭﺮ ﺟﺪﯾﺪ ھﺸﺘﮕﺮد در راﺳﺘﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎي دوﻟﺖ و در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف اﯾﺠﺎد ﺷﮭﺮھﺎي ﺟﺪﯾﺪ و در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺮوه ھﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﻢ درآﻣﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺿﺮورت ﺗﺴﺮﯾﻊ در واﮔﺬاري زﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎي ﻣﺴﮑﻦ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎي ﻓﻮق و ﻧﯿﺰﻧﻘﺸﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺮھﺎي ﺟﺪﯾﺪ در دﺳﺖ اﺣﺪاث در […]

پرند

شهر جدید پرند پایتخت اداری جمهوری اسلامی ایران، در ۳۳کیلومتری جنوب‌غربی شهر تهران و در مسیر آزادراه تهران ـ ساوه واقع شده‌است. شهرپرند هم مرز با شهرستان زرندیه در استان مرکزی می‌باشد   این شهر تازه تأسیس بیشتر به‌دلیل قرار گرفتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند و دانشگاه پیام نور مطرح است، به‌طوری‌که طبق آمار سال ۸۹ از ۴۵۰۰۰ نفر جمعیت این شهر بیش از ۱۰۰۰۰ دانشجو در دانشگاه آزاد این […]

پردیس

شهر پَردیس مرکز شهرستان پردیس در شرق شهر تهران می باشد. شهرستان پردیس با مساحت یک‌هزار و ۳۷۸ کیلومتر مربع از ۵۵ آبادی، روستا، نواحی کارگاهی، مناطق زراعی، دو شهر پردیس و بومهن و دو بخش جاجرود و بومهن تشکیل شده است. محدوده جغرافیایی این شهرستان از روستای «تلو» در «سرخه‏ حصار» آغاز شده و تا انتهای بخش […]

بینالود

شهر بینالود یکی از شهرهای جدید استان خراسان رضوی است که حدود ۳٬۳۰۰ هکتار وسعت دارد که ۱٬۱۰۰ هکتار از آن مسکونی است. بینالود در حدود ۶۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد و در حاشیهٔ جادهٔ اصلی مشهد-تهران، بین شهرهای مشهد و نیشابور در دامنهٔ جنوبی کوه بینالود قرار دارد.     این دومین شهر جدید خراسان رضوی است که در اسفند ۱۳۷۰ تأسیس و عملیات […]

گلبهار

درباره گلبهار شهر جدید گلبهار در 35 کیلومتری شمال غربی مشهد در محور مشهد-قوچان واقع شده و وسعت اراضی محدوده شهری حدود 4000 هکتار می باشد که این شهر از جنوب به سلسله جبال بینالود و از شمال به دامنه کوههای هزار مسجد و رودخانه کشف رود ختم می شود. این شهر همچون تمامی شهرهای […]