مکان و موقعیت شهرجدید رامشار با رعایت مبانی و اصول زیر انتخاب شده است .

پرهیز از مشکلات طبیعی دشت سیستان با توجه به مسأله سیل گیری و مسأله دفع آبهای سطحی و فاضلاب شهری ،دسترسی به راههای اصلی درون و برون منطقه ای و دسترسی آسان به آب ، برق و سایر تأسیسات زیربنایی ، نزدیکی به منطقه تاریخی شهرسوخته و مقبولیت اجتماعی مکان استقرار ، مجاورت با دریاچه هامون و برخورداری از آب و هوا و منظر مناسب .

علت انتخاب نام شهر جدید رامشــار

در انتخاب نام شهر جدید رامشار در سیستان آنچه که ماهیت این سرزمین را منعکس میسازد مدنظر قرار گرفته است . نام عناصر طبیعی به خصوص شریان رود هیرمند و انشعابات آن به دلیل تأثیر عمیق و غیرقابل انکارشان بر سرنوشت ساکنین سیستان از اهمیت ویژه برخوردار بوده است . درعین حال المانها و عنانصر تاریخی نیز که بر پهنه این دشت گسترده اند و نشان از تاریخ کهن این سرزمین دارد به کمک گرفته شده است .رام رود که در فاصله نه چندان دور از اراضی شهرجدید قرار داشته دیرزمانی شهرهای باشکوهی همچون رامشارستان را برکنار خود شکل می دهد .با تغییر دلتای رود هیرمند و خشک شدن رام رود طومار زندگی ساکنین شهردرهم می پیچد تا آنجا که این شهر در قرن چهارم هجری در زیر شنهای روان مدفون می گردد . به یادمان رامشارستان و دیگر شهرهای با عظمتی چون شهر سوخته و شهر کاخ ، رامشار قامت برخوردار افراشت .

پست‌های مرتبط

انالله و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همکار عزیزمان آقای مهندس...

ادامه مطلب

بهارستان

شهرجدید بهارستان در فاصله 15کیلومتری جنوب اصفهان...

ادامه مطلب

مجلسی

معرفی شهر جدید مجلسی شهرجديدمجلسي مطابق باقانون...

ادامه مطلب

پیوستن به گفتگو